Conexiuni

O sursă de încredere

La masterat, trebuie să se „vorbească pe limba angajatorului!”

Proiectul ”Euroantreprenoriat – calificări universitare pentru europenizarea societății românești” își propune să contribuie la creșterea capacității universităților din România de a furniza calificări academice care să țină cont de dinamica pieței muncii, sporind, astfel, șansele absolvenților de a obține un loc de muncă în domeniile pentru care s-au pregătit. În acest scop, în perioada iulie-octombrie 2014, a fost realizat un studiu privind competențele și calificările pe care trebuie să le dețină specialiștii în comunicare, guvernanță și antreprenoriat. Studiul are la bază o cercetare calitativă realizată pe bază de interviuri și focus grupuri, al cărei scop a fost de a armoniza programele de studiu pentru Masteratele de EU Communication & governance, Project management și Brand management și comunicare corporatistă cu transformările din societatea românească, atât la nivel micro (evoluția pieței muncii din domeniile respective), cât și macro (europenizarea societății românești).

Au fost realizate 10 interviuri cu reprezentanți ai Centrului de Consiliere și Orientare Profesională al SNSPA, șefii catedrelor de Comunicare și, respectiv, Relații Publice din cadrul FCRP (responsabili cu dezvoltarea curriculară), reprezentanți ai potențialilor angajatori. Iată câteva dintre concluziile studiului, elaborate în urma analizei și interpretării interviurilor: în primul rând, au subliniat importanța europenizării învățământului masteral, prin dezvoltarea unui cadru comun de convergență a diverselor sisteme de învățământ din Uniunea Europeană. Europenizarea facilitează recunoașterea națională și europeană a calificărilor și competențelor obținute de absolvenți programelor de masterat analizate.

Apoi, intervievații au menționat importanța caracterului interdisciplinar  al programelor de învătățânt pentru calitatea calificărilor obținute de studenți. Dezvoltarea curriculară este esențială și, pe lângă aportul specialiștilor în domeniu, input-ul angajatorilor trebuie să aibă o pondere semnificativă în acest proces. Totuși, cel mai important aspect al îmbunătățirii programelor de studiu ține, în opinia respondenților, de modul în care dimensiunea practică a calificărilor este reflectată în curricula. Se impune consolidarea dimensiunii aplicate în programele de studiu, simularea unor cazuri relevante pentru fiecare domeniu de studiu, lucru care contribuie semnificativ la acumularea cunoștințelor și competențelor de către studenți. Intervievații, în special angajatorii, au subliniat clivajul dintre „limbajul de școală” și ”limbajul dintr-o companie reală” și impactul puternic pe care această diferență îl are asupra performanțelor absolventului. Armonizarea programelor de studiu cu nevoile pieței de muncă se reflectă în opțiunea studenților pentru o specializarea anume și, mai important, în șansele acestora de a se angaja și de a profesa în domeniul pe care și l-au ales. În final, calitatea cursurilor, adaptarea acestora, organizarea eficientă pot contribui semnificativ la prestigiul unui program masteral, la poziționarea lui pe piața forței de muncă, atât din perspectiva studenților, cât și din perspectiva angajatorilor.

 

„Euroantreprenoriat – calificări universitare pentru europenizarea societății românești” (POSDRU/156/1.2/-
G/140578) este un proiect implementat de Facultatea de Comunicare și Relații Publice (Școala Națională de
Studii Politice și Administrative, București – SNSPA Bucuresti) în parteneriat cu Institutul de Studii Euripene
din cadrul Vrije Universitiet Brussels (VUB). Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 1 – „Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul
major de intervenţie 1.2 – „Calitate în învăţământul superior”

 

Comments are closed.

Subscribe to email feed

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Twitter updates

No public Twitter messages.