Conexiuni

O sursă de încredere

CSR: Preocuparea față de mediu denotă grijă pentru consumator

În ziua de azi, când digitalizarea activităților de comunicare și apariția Noilor Media a adus mult mai aproape marile brand-uri de consumatorul final, fiind posibilă comunicarea directă și bilaterală, se observă totodată și o tendință de creștere a gradului de implicare socială a companiilor, tocmai din nevoia de a câștiga încrederea publicurilor prin acțiuni de implicare în cauze sociale prin care pot fi îmbunătățite condițiile de viață ale comunităților din care fac parte aceste publicuri. Astfel s-au născut practicile de CSR.

Responsabilitatea Socială Corporatistă (Corporate social responsibility) este o formă de autoreglare integrată a corporațiilor într-un model de business. Politicile de CSR funcționează ca un mecanism încorporat, autoreglat, prin care o companie își monitorizează și asigură conformitatea cu spiritul legii, standardele etice și normele internaționale. În anumite cazuri, implementarea tehnicilor de CSR de către o companie poate merge mult dincolo de conformitatea cu norme legale, implicându-se în acțiuni care vizează chiar ”binele social, dincolo de interesele firmei sau ceea ce este cerut de lege”.

CSR este un proces ce are ca scop îmbrățișarea responsabilității pentru acțiunile companiei și încurajarea unui impact pozitiv prn activitățile ce vizează protejarea mediului înconjurător, a consumatorilor, a angajaților, a comunităților și stakeholderilor.

CSR (Corporate Social Responsibility) este o concepție referitoare la contribuția pe care trebuie să o aibă companiile la dezvoltarea societății moderne. Deoarece adoptarea principiilor de CSR de către companii servește obiectivelor de dezvoltare durabilă, statele și instituțiile internaționale au elaborat o serie de standarde pentru a defini ce înseamna un “comportament corporativ dezirabil”.

Într-o societate care pune din ce în ce mai mult accentul pe consumerism și producție în masă, în care atenția presei este îndreptată mai degrabă spre acțiunile distructive ale industriei, grija și preocuparea pentru problemele sociale ale comunității din care fac parte principalele publicuri ale unei companii reprezintă atitudinea ideală pentru a câștiga și menține încrederea acestor publicuri. Cu cât o companie se implică în mai multe acțiuni de conștentizare și soluționare ale unor probleme fie de mediu fie umanitare ce afectează societatea de care aparține, cu atât mai mult cu cât aceste probleme pot fi sau nu cauzate de activitatea industrială de producție a companiei, cu atât aceasta va avea mai multă credibilitate la publicurile-țintă și comunicarea cu acestea se va putea realiza mult mai ușor.

Nu în ultimul rând, responsabilitatea care nu este creativă, nu este nici foarte socială. CSR-ul este făcut de oameni, pentru oameni și cu susținerea oamenilor. Așa că trebuie să se supună psihologiei umane, iar aceasta ne învață că oamenii reacționează atunci când sunt scoși din rutină, când sunt șocați, când sunt emoționați, când sunt bulversați, când sunt tratați cu creativitate. (Sursa foto: sustainability.hauska.com)

Gabriela Ana

Comments are closed.

Subscribe to email feed

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Twitter updates

No public Twitter messages.