Conexiuni

O sursă de încredere

Noutăți     

Echipa proiectului „Euroantreprenoriat – calificări universitare pentru europenizarea societății românești”  este mândră să anunțe încheierea cu succes a activității de formare circumscrisă activității 1.2. Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare și perfecționare (inclusiv vizite tematice la instituțiile abilitate) în comunicare, leadership și antreprenoriat european pentru 36 de membri si experti  [ Read More ]

Școala Națională de Studii Politice și Adminsitrative, București, are placerea de a anunța parteneriatul fructuos cu Institutul de Studii Europene din cadrul Vrije Universitiet Brussels (VUB). Parteneriatul se desfășoară sub umbrela proiectul ”Euroantreprenoriat”, care vizează dezvoltarea și consolidarea învățământului superior din România, actualizarea și diversificarea programelor de studii la nivel  [ Read More ]

Una din temele ce revin cu regularitate în discuţiile legate de modernizarea învăţământului românesc şi de sincronizarea acestuia atât cu cerinţele generate de implementarea unor  standarde europene, dar şi cu o societate – şi respectiv o piaţă a muncii – aflate în continuă transformare este aceea a decalajului dintre pregătirea  [ Read More ]

În lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2014, în cadrul proiectului ”Euroantreprenoriat. Calificări universitare pentru europenizarea societății românești”, 36 de cadre didactice din cadrul SNSPA beneficiază de cursuri de formare în domeniul afacerilor europene și al funcționării instituțiilor europene. Proiectul ”Euroantreprenoriat. Calificări universitare pentru europenizarea societății românești” (POSDRU/156/1.2/G/140578) este un proiect  [ Read More ]

La masterat, trebuie să se „vorbească pe limba angajatorului!”

Proiectul ”Euroantreprenoriat – calificări universitare pentru europenizarea societății românești” își propune să contribuie la creșterea capacității universităților din România de a furniza calificări academice care să țină cont de dinamica pieței muncii, sporind, astfel, șansele absolvenților de a obține un loc de muncă în domeniile pentru care s-au pregătit. În  [ Read More ]

Subscribe to email feed

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Twitter updates

No public Twitter messages.